Ton Elias over de rol van externe voorlichters [Business Nieuws Radio, 5 februari 2005]